Gräva, anlägga och installera jordvärme på Orust

VARFÖR JORDVÄRME?

 • Ekonomi
  Det mest kostnadseffektiva alternativet för värmpepump
 • Livslängd
  Jordvärmeslangen i mark 50-100 år utan yttre påverkan
 • Effekt
  Hög verkningsgrad och ingen temperatursänkning i marken sett över tiden
 • Säker
  Den längst beprövade värmepumpstekniken som har funnits i Sverige sedan 70-talet
 • Miljö
  Den värmepumpsteknik med minst miljöpåverkan
 • Industri
  Stora fastigheter med höga uppvärmningskostnader är de riktigt stora vinnarna med en jordvärmeanläggning
 • Solenergi
  En jordvärmeanläggning är en stor solfångare som förädlar solenergi

Vi använder oss av en 40 mm tunnväggig plastslang som vi plöjer ner till ett djup av ca 80-100 cm.

KLIMAT- OCH ENERGISMART ALTERNATIV

Värm ditt hus eller din fastighet på ett klimat- och energismart sätt genom jordvärme.

Fördelarna med jordvärme är många. Att installera jordvärme är ett säkert, miljövänligt och ekonomiskt val. Ytjordvärmeinstallationer finns hos tiotusentals nöjda fastighetsägare i hela Sverige.

Vi arbetar mot alla kända leverantörer av värmepumpar.


HUR GÅR DET TILL?

Det unika med vår metod är att vi ”plöjer” ner slangen i marken.

Våra maskiner är specialbyggda för att förlägga slang och kabel vilket
gör att inga jordmassor vänds upp. 

SNABBARE ÅTERSTÄLLNING

Andra fördelar med vår metod är att den ger mindre sättningar i marken, vilket gör att det sker en snabbare återställning.


FRÅGOR?

Under fliken frågor och svar » hittar du mer information och bra tips när det gäller jordvärme och värmepumpar.