Frågor om värmepumpar och jordvärmeanläggning m.m.

JORDVÄRME

Hur går det till när ni plöjer?

- Det unika med vår metod är att vi ”plöjer” ner slangen i marken.

Våra maskiner är specialbyggda för att förlägga slang och kabel vilket
gör att inga jordmassor vänds upp.


Jag har inte så stor trädgård, kan jag installera en jordvärmeanläggning?

- En enkel grundregel är 1 m slang per tillgänglig kvm. Exempel för en normalvilla är ca 400-600 kvm yta.


Jag har hört om permafrost, ojämn gräsmatta och att man inte kan plantera i trädgården efter grävning för jordvärmeanläggning. Stämmer det?

- Det handlar om att dimensionera rätt. En rätt dimensionerad jordvärmeanläggning syns ej och hörs ej. Du kan plantera precis som vanligt i din trädgård.


Min tomt har stora höjdskillnader, kan jag installera en jordvärmeanläggning?

- Det går bra att installera en jordvärmeanläggning på tomt med höjdskillnader, då värmeslingan cirkulerar i ett slutet system.


Hur går grävningen till?

- Vi börjar arbetet med att gräva en grop intill huset där slangarna ska gå in. Vi plöjer sedan ner en plastslang på 80-100 cm djup. Hur lång slangen skall vara varierar beroende på husets energibehov.


Finns det några risker med jordvärme?

- De största riskerna med jordvärme är under plöjningsarbetet, då ledningar i marken kan skadas. Ledningar i marken skall alltid vara noga utmärkta innan plöjningsarbetet börjar.

Kontakta alltid ledningskollen.se »

VÄRMEPUMPAR

Vad är en värmepump?

- En värmepump använder samma teknik som ett kylskåp eller en frysbox - fast tvärtom.

Värmepumpen omvandlar befintlig lagrad energi från ex jord, berg och vatten till värme och tappvarmvatten i huset, med mycket hög verkningsgrad.


Vilka värmepumpar kan vi använda?

- Vi arbetar mot alla kända värmepumpsfabrikat oavsett märke.

Kontakta din lokala installatör om du har frågor om specifika fabrikat.


VATTEN & AVLOPP

Vad är tryckavlopp?

- Tryckavlopp innebär att huset har en egen pumpenhet som pumpar iväg avloppet.


Vad får jag göra på min tomt?

- Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden i din kommun som avgör vilka krav som ska ställas på din avloppsanläggning.