Gräver för fiber i Uddevalla och Bokenäs

FIBER

Vi gräver för fiber åt fiberföreningar i Uddevalla- och Bokenäskommun.

Med våra specialmaskiner utför vi markarbetet med plöjning för slangläggning inför själva fiberläggningen.